Grafická verzia

Abrahám Kevin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 297181
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: kevinko.abraham@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s. bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.