Grafická verzia

Baláž Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 297599
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mimobalaz@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) 1. FC TATRAN, a.s. zmluva o amatérskom vykonávaní športu 6.6.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.