Grafická verzia

Abdulrahman Taiwo

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 297619
Štátna príslušnosť: Nigérijská federatívna republika
Adresa elektronickej pošty: abdulrahmantaiwo@yahoo.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) FK DAC 1904, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 30.1.2019
Profesionálny športovec, futbal (futbal) FC Spartak, a.s. samostatne zárobkovo činná osoba 6.9.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Abdulrahman Taiwo
IČO: 55377343
Miesto podnikania: Dolné bašty 8833/14, 917 01 Trnava, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.4.2023

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.