Grafická verzia

Bučková Laura

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 297721
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: pavolbucko2@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) 1. FC TATRAN, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.