Grafická verzia

Jaroš Samuel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298343
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jaros@greefin.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK74 1100 0000 0026 1128 0979
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2015
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) Boardsparadise bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 31.12.2021
Profesionálny športovec, iný šport (snowboardnig) SNB Team Jaroš bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2022 26.2.2030

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.