Grafická verzia

Drahovská Vanesa

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298462
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: erika.drahovska@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK85 0900 0000 0051 7201 8103
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 13.8.2014
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) Lyžiarsky klub REMAS PIEŠŤANY bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 10.6.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.