Grafická verzia

Oravec Michael

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298490
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mizu.oravec@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2017
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) Gymnastik Košice bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) Gymnastik Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) TIWteam bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2019
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 30.5.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.