Grafická verzia

Polak Sophia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298587
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter@dalian.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK69 1100 0000 0029 3606 7236
Účet na sponzorský príspevok: SK69 1100 0000 0029 3606 7236

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 25.10.2013
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) LYŽIARSKY KLUB LEVOČA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, iný šport LYŽIARSKY KLUB LEVOČA bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019
Amatérsky športovec, iný šport (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.