Grafická verzia

Barnáš Andrej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298651
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: igorbarnas@post.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK61 1100 0000 0029 3028 0845
Účet na sponzorský príspevok: SK61 1100 0000 0029 3028 0845

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Vysoké Tatry bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2017
Amatérsky športovec, iný šport A.S.P SKI bez zmluvy/registrácia/člen 27.12.2019
Amatérsky športovec, iný šport (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 27.12.2019
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.