Grafická verzia

Suchá Tatiana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298664
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@mkonzult.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK58 5600 0000 0076 4538 2001
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 13.10.2014
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) SKI CLUB Brezno bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, iný šport SKI CLUB Brezno bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2020
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.