Grafická verzia

Karkalík Jakub

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298707
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: slavomirka.karkalikova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (skoky na lyžiach) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (skoky na lyžiach) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2021
Amatérsky športovec, lyžovanie (severská kombinácia) KLUB PRIATEĽOV SKOKU NA LYŽIACH A SEVERSKEJ KOMBINÁCIE n. o. bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.