Grafická verzia

Mersich Marino

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298904
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: marino@vest.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, lyžovanie Športový klub Kartik BB bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.2011
Tréner, lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.2011
Funkcionár, lyžovanie Športový klub Kartik BB bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.2018
Funkcionár, lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 14.10.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner lyžovanie 18.12.2011
Funkcionár lyžovanie 15.9.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.