Grafická verzia

Krasula Pavel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298909
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: krasula@slovanet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, lyžovanie Telovýchovná jednota Vysoké Tatry bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2016
Inštruktor, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2016
Amatérsky športovec, iný šport Telovýchovná jednota Vysoké Tatry bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2020
Amatérsky športovec, iný šport ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie 12.1.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.