Grafická verzia

Ternavský Vladimír, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298915
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: ternavski@ternavski.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 22.10.1987
Inštruktor, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 22.12.2015
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2020
Tréner, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2020
Tréner, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Telovýchovná jednota Vysoké Tatry bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2020
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Telovýchovná jednota Vysoké Tatry bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2020
Amatérsky športovec, iný šport Telovýchovná jednota Vysoké Tatry bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2020
Amatérsky športovec, iný šport ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2020
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2020
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) Telovýchovná jednota Vysoké Tatry bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner lyžovanie 22.10.1987
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie, snowboarding) 22.12.2015

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.