Grafická verzia

Haviernik Branislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298972
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bhaviernik@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 22.12.2015
Tréner, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 25.1.2017
Inštruktor, lyžovanie ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 25.1.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie 22.12.2015
Tréner futbal (futbal) 26.11.2016 31.12.2019
Tréner futbal (futbal) 30.6.2020 31.12.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.