Grafická verzia

Chovaňák Pavol, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298998
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: pchovanak@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, lyžovanie Lyžiarsky klub VICTORY bez zmluvy/registrácia/člen 19.3.2017
Tréner, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 19.3.2017
Tréner, lyžovanie ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2019
Tréner, lyžovanie FOX Ski Academy bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2019
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2019
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) FOX Ski Academy bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner lyžovanie 19.3.2017
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 25.8.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.