Grafická verzia

Kántor Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 299014
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: kantor.peter@googlemail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2015
Inštruktor, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2017
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie, snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (snowboarding) 15.3.2017

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Peter Kántor, Progress Riding
IČO: 51322633
Miesto podnikania: Kadnárova 2523/6, 831 53 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 16.1.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.