Grafická verzia

Tomančík Kristián, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 299016
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: kristian.tomancik@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, lyžovanie Freeski Academy bez zmluvy/registrácia/člen 10.6.2009
Inštruktor, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 10.6.2009
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2012
Športový rozhodca, lyžovanie Freeski Academy bez zmluvy/registrácia/člen 10.10.2016
Športový rozhodca, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 10.10.2016
Športový rozhodca, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 28.10.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie 10.6.2009
Športový rozhodca lyžovanie 10.10.2016

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Kristián Tomančík
IČO: 44501234
Miesto podnikania: Riazanská 679/36, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 15.2.2023

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.