Grafická verzia

Didek Marek, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 299035
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: marekdidek@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 2.11.2012
Inštruktor, lyžovanie ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 9.1.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Funkcionár lyžovanie 15.9.2018
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 18.12.2020

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Marek Didek
IČO: 51828324
Miesto podnikania: Morušová 517/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 6.12.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.