Grafická verzia

Tomko Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 299052
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: petertomko.jr@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť (lead)) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Amatérsky športovec, horolezectvo (lezenie na umelej stene) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysokohorská turistika) Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Inštruktor, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 13.12.2014
Amatérsky športovec, horolezectvo () Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Inštruktor, horolezectvo () Horolezecký klub Univerzita Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie 13.12.2014
Inštruktor horolezectvo (neveľhorské terény, stredné hory, lezenie na umelej stene) 17.9.2017 31.12.2025

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.