Grafická verzia

Bačo Matej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 299060
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: deltals.baco@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) Snowboardová asociácia Slovenska bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, iný šport SKI TEAM Martinské hole bez zmluvy/registrácia/člen 23.12.2020
Amatérsky športovec, iný šport ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 23.12.2020
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.