Grafická verzia

Bendik Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 299072
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martinbendiksvk@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, golf (golf) Slovenská golfová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2014
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Bendik Pretekársky Tím bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, iný šport Bendik Pretekársky Tím bez zmluvy/registrácia/člen 7.12.2020
Amatérsky športovec, iný šport ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 7.12.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.