Grafická verzia

Banda Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 301037
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: svk90301@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK92 0200 0000 0028 5779 7353
Účet na sponzorský príspevok: SK92 0200 0000 0028 5779 7353

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2016
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2017
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) SWIMKLUB SENEC, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 5.1.2018
Amatérsky športovec, futbal (futbal) ŠK Čataj - futbalový klub bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 19.12.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.