Grafická verzia

Vician Rudolf

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 301438
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vician.rudolf@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Mestský futbalový klub Strojár Krupina bez zmluvy/registrácia/člen 14.6.2010
Športový rozhodca, futbal (futbal) Stredoslovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.6.2010

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 13.7.2019 13.7.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.