Grafická verzia

Beľa Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 301556
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: belaadam555@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) "TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ" bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2010
Funkcionár, futbal (futbal) "TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ" bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2010
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Jednota Málinec bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 3.8.2010


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.