Grafická verzia

Absolon Kevin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 301887
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: abskev5@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino bez zmluvy/registrácia/člen 5.2.2010
Tréner, futbal (futbal) Bratislavský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.12.2011
Iný športový odborník, futbal (futbal) Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino zmluva o výkone činnosti športového odborníka 16.12.2011

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 13.6.2017 30.6.2020
Tréner futbal (futbal) 1.7.2022 31.12.2025
Tréner futbal (futbal) 1.7.2022 31.12.2025

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Kevin Absolon
IČO: 51948486
Miesto podnikania: Babuškova 3108/12, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 12.8.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.