Grafická verzia

Adam Dominik

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 302542
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: 6dominikadam6@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 6.1.2012
Amatérsky športovec, futbal (futsal) Partizán Bardejov BŠK a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.7.2018 31.12.2020
Tréner futbal (futbal) 1.7.2020 31.12.2023
Tréner futbal (futbal) 1.7.2022 31.12.2025

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.