Grafická verzia

Rigó Vojtech

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 302553
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: rigo.vojtech@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) 1. FC Roma Zlaté Klasy bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2012
Funkcionár, futbal (futbal) 1. FC Roma Zlaté Klasy bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2012
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) 1. FC Roma Zlaté Klasy bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2012
Usporiadateľ, futbal (futbal) 1. FC Roma Zlaté Klasy bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2012
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Športový klub Čakany bez zmluvy/registrácia/člen 12.8.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.