Grafická verzia

Adam Oliver

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 305962
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: oliveradam283@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Sklotatran Poltár bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2015
Športový rozhodca, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Lučenec bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 4.8.2023 30.11.2025

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.