Grafická verzia

Žákech Rastislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 310785
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zakech@post.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou o.z. zmluva o amatérskom vykonávaní športu 18.12.1991
Delegát zväzu, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Prievidza bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.1991
Iný športový odborník, futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.1991
Športový rozhodca, futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.1991
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.1991

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 18.12.1991


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 1.7.2019 30.6.2022
Delegát zväzu futbal (futbal) 4.7.2020 4.7.2024

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.