Grafická verzia

Verešpej Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 312119
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mischello@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Futbalový klub Družstevník Plavnica bez zmluvy/registrácia/člen 25.5.2004
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Družstevník Plavnica bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 25.5.2004


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.