Grafická verzia

Klasovský Ivan, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 312179
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 17.11.1971
Kontaktná adresa: SNP 2342/80, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 11.3.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 10.9.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 10.9.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca rýchlokorčuľovanie (Rýchlokorčuľovanie na kolieskových korčuliach)

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.