Grafická verzia

Vargovič Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 314989
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jozef.vargovic9@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Šľachtiteľ Malý Šariš bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2011
Športový rozhodca, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2011

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 27.7.2011


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 31.10.2019 30.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.