Grafická verzia

Csizmadia Levente

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 322262
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: levente.csizmadia@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) Zápasnícky klub Spartacus Komárno, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2015
Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy/registrácia/člen 17.3.2017
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Agro Kameničná bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.