Grafická verzia

Aboudi Amir

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 327326
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: szz@zapasenie.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Čermáňsky futbalový klub Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2017
Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) Zápasnícky klub Corgoň Nitra, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.