Grafická verzia

Vašek Alexander

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 328339
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vasek@issu.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK38 5600 0000 0073 3693 4001
Účet na sponzorský príspevok: SK38 5600 0000 0073 3693 4001

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) Letecko-modelársky klub 122 - Trenčianska Turná bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Slovan Trenčianska Turná zmluva o amatérskom vykonávaní športu 23.10.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.