Grafická verzia

ÁBEL Karol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 331647
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: abelkarol@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, streľba Brokový klub Trnava bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2008
Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) Brokový klub Trnava bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2008
Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2008

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca streľba 15.9.2008

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.