Grafická verzia

ADAMY Ľubomír

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 331657
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 30.9.1955
Kontaktná adresa: Wolkrova 3335/4, 851 01 Bratislava - Jarovce, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lubeno223@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, streľba Športovostrelecký klub polície Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1991

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 31.12.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník streľba 1.1.2016

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.