Grafická verzia

ADAMY Ľubomír

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 331657
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 30.9.1955
Kontaktná adresa: Wolkrova 3335/4, 851 01 Bratislava - Jarovce, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lubeno223@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, streľba Športovostrelecký klub polície Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1991
Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) Športovostrelecký klub polície Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1991

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník streľba 1.1.2016

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.