Grafická verzia

Durbák Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 332096
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: durbo-turbo@pobox.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) "Športový klub Lesy" bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.1997
Funkcionár, futbal (futbal) "Športový klub Lesy" bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.1997
Iný športový odborník, futbal (futbal) "Športový klub Lesy" bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.1997
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) "Športový klub Lesy" bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.1997
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz zmluva o výkone činnosti športového odborníka 27.9.1997
Funkcionár, futbal (futbal) "Športový klub Lesy" bez zmluvy/registrácia/člen 30.12.2015
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Vyhne bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.1.2016 30.6.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.