Grafická verzia

Abrahám Roman

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 332808
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lucifuk8608@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom bez zmluvy/registrácia/člen 4.11.2003

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 4.11.2003


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 1.7.2020 30.6.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.