Grafická verzia

Abrman Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 332861
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: m.abrman@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Slávia Ekonóm Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2003
Športový rozhodca, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2003

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 1.7.2020 30.6.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.