Grafická verzia

Abrman Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 332861
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: m.abrman@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Slávia Ekonóm Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2003
Športový rozhodca, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2003

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 2.12.2003


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 1.7.2023 30.6.2024

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.