Grafická verzia

Wirth Mário

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 334227
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: majkowirth@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) "Športový klub Gajary" zmluva o výkone činnosti športového odborníka 14.7.2006
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "Športový klub Gajary" bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2006
Funkcionár, futbal (futbal) "Športový klub Gajary" bez zmluvy/registrácia/člen 5.7.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.