Grafická verzia

Adamík Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 337158
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: misoadamik99@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2011
Iný športový odborník, futbal (futbal) Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2011
Usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2011
Funkcionár, futbal (futbal) Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2011
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2011

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.