Grafická verzia

Zilizi Richard

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 342509
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: canoe@canoe.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kanoistika (rýchlostná kanoistika) Kajak & kanoe klub Komárno, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 21.6.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.