Grafická verzia

Lakatos Anton

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 346291
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: fcroma10@freemail.hu
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.1992
Amatérsky športovec, futbal (futbal) 1. FC Roma Zlaté Klasy bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.1992
Funkcionár, futbal (futbal) 1. FC Roma Zlaté Klasy bez zmluvy/registrácia/člen 4.11.1994

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.3.2021 1.3.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.