Grafická verzia

Varjú Ladislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 346338
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: varju.ladislav@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.1992
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Družstevník Horný Bar bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2008

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 21.3.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.1.2014 31.12.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.