Grafická verzia

Adamkovič Ľubomír

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 346644
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: l.adamkovic72@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Dolnopotônsky športový klub Orechová Potôň zmluva o výkone činnosti športového odborníka 2.7.1992
Iný športový odborník, futbal (futbal) Dolnopotônsky športový klub Orechová Potôň zmluva o výkone činnosti športového odborníka 2.7.1992
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Dolnopotônsky športový klub Orechová Potôň bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2015
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Trnávka bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.