Grafická verzia

Adamkovič Ľubomír

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 346644
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 24.9.1972
Kontaktná adresa: -nezadane- -nezadane-, -nezadane- Ludanice, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: l.adamkovic72@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Dolnopotônsky športový klub Orechová Potôň zmluva 2.7.1992
Iný športový odborník, futbal (futbal) Dolnopotônsky športový klub Orechová Potôň zmluva 2.7.1992
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Dolnopotônsky športový klub Orechová Potôň bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2015
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Trnávka bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.