Grafická verzia

Vida Andrej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 346784
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: andrej.vida74@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Topoľčany zmluva o výkone činnosti športového odborníka 28.2.2000
Športový masér, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Práznovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 28.2.2000
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Práznovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 28.2.2000
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Práznovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 28.2.2000
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Práznovce bez zmluvy/registrácia/člen 7.8.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér futbal (futbal) 1.3.2018 1.3.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.