Grafická verzia

Varju Patrik

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 346790
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: patrik.varju@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obec Malá Mača zmluva o výkone činnosti športového odborníka 14.5.1993
Funkcionár, futbal (futbal) Obec Malá Mača zmluva o výkone činnosti športového odborníka 14.5.1993
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Obec Malá Mača zmluva o výkone činnosti športového odborníka 14.5.1993
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obec Malá Mača bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.1993

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.