Grafická verzia

Varjú Zsolt

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 346800
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: varjuzsuzsa@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.1992

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 31.3.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.1.2011 31.12.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.